Dag van de Zorg: De Bark als tijdelijke thuis

Dag van de Zorg: De Bark als tijdelijke thuis

Nog één van de blikvangers tijdens de Dag van de Zorg is De Bark, het Rode Kruisopvangcentrum in de Kapelstraat. Op dit ogenblik heeft het Rode Kruis 11 vaste opvangcentra met plaats voor meer dan 1.000 asielzoekers. Het opvangcentrum in Heusden-Zolder verschaft onderdak aan een 90-tal bewoners uit zowat 25 landen. Bij de aankondiging van de komst van het centrum destijds rees er nogal wat protest, maar ondertussen heeft De Bark zijn plaats hier verworven en doen de begeleiders hun uiterste best om het centrum geregeld open te zetten voor buurtbewoners en sympathisanten met allerlei originele activiteiten. Zondag kunnen bezoekers er doorlopend terecht van 13 tot 17 uur. De bewoners en begeleiders zullen er toelichten hoe de asielzoekers worden opgevangen en hoe hun verblijf zinvol en toekomstgericht wordt gemaakt. Tijdens geleide rondleidingen neem je een kijkje in het centrum, je krijgt informatie over de algemene werking en de asielzoekersprocedure. Het Rode Kruis zal de bezoekers duidelijk maken hoe het de asielzoekers begeleidt en welke specifieke zorg het biedt. Daarnaast gaat aandacht naar de maatschappelijke rol die begeleiders en vrijwilligers dagelijks vervullen.19810