De begroting onder vuur

De oppositiepartijen hadden hun huiswerk gemaakt over het budget en het meerjarenplan. Danny Vanoppen (SP.a) zei dat gemeenten nooit meer inkomsten gekregen hebben en dat het college er toch niet in slaagt zijn begroting tijdig rond te krijgen. “Er is nog nooit zo sterk afgeweken van de vooropgestelde doelstellingen. De inwoners zijn daarvan het slachtoffer want ze krijgen geen sporthal, geen modern cultuurcentrum, geen jeugdlokalen in de Ghoosstraat en beperkte lokalen voor Chiro Boekt en bovendien maar een beperkte uitbreiding van de werkplaatsen. Zelfs het managementteam gelooft er niet in, hier is sprake van malaise en wanbeleid. Vanaf 2011 moet ook het OCMW 4 % inleveren terwijl in crisistijd net de zwakkeren meer steun nodig hebben.”

Nieuw-fractieleider Tony Beerten hield een lang betoog, voor een deel rond dezelfde punten maar hij zag ook 2 positieve punten: een correcte verloning van het personeel en het niet verkopen van de riolering. "Daarnaast wordt een heleboel verkiezingsbeloften niet gehouden: geen sporthal voor Boekt en Viversel, zelfs niet op Meylandt en de Moslimgemeenschap geen nieuwe moskee. Het geld voor gemeenschapsinfrastructuur in Boekt is totaal ontoereikend. Op Bovy gaat de gemeente een deel van de opbrengst gewoon terugstoppen in het groenbeheer. Op De Schacht wordt 10 ha verkocht aan de LRM om de begroting in evenwicht te brengen. Hetzelfde geldt voor de grond aan het Heldenplein. Tegen 2014 heeft het grondbedrijf geen grond meer.” Volgens de Nieuw-fractieleider is de gemeente zo goed als failliet.

Criminelen

“2 jaar geleden hebben we hier al voor gewaarschuwd,” begon Jan Jans van Vlaams Belang. “Nu zijn alle projecten geschrapt, en dan durven spreken van een gewaagde begroting is een schande, jullie zijn criminelen. Jullie hadden het beter vanaf 2007 al wat minder gedaan.”

Onafhankelijke Lode Schops had berekend dat vroeger per gezin 750 euro werd geïnvesteerd en nu 1.200 euro. “Enkele jaren geleden is er al serieus in de werkingskosten gesneden, er was geen overschot meer en nu daar ook nog op besparen, dan kan er niet meer gewerkt worden. Er zijn geen natuurlijke afvloeiingen te voorzien, worden er dan mensen afgedankt of worden er diensten afgeschaft. De uitbreiding van de werkplaatsen is teruggebracht tot een kwart, da’s lachen met het personeel.”

Geen 40 procent

 Er volgde nog een hele discussie over de zin van het CVO in het mijngebouw. Verschillende fracties vonden zo’n investering onverantwoord omdat net geen 40 % van de leerlingen inwoners van Heusden-Zolder zijn. Volgens Tony Beerten wordt het een zwaar financieel probleem, omdat alleen nog maar de onderwijstoelage vaststaat. Sonja Claes gaf toe dat nog heel het jaar 2009 zal nodig zijn om precies te berekenen hoeveel het CVO zal kosten en hoe het moet gefinancierd worden. Naast de toelage van onderwijs hoopt de meerderheid op Monumentenzorg en LSM.2003