De Berentekst in het Kiluba

De Berentekst in het Kiluba

Dit is ook weer een mooie: de Berentekst in het Kiluba, dat is de taal van de Luba in het zuiden van Congo. De vertaling is gemaakt door Patience Kayumba Mutonkole
Teddy wamulondolola amba: shi usakile, mfumikileko monka motwemwenine nobe. Kimungu kabuluka ne kumwipangula'mba : usaka kwenda  kulala monka?   kyaba kekibwane kyobe kya kwenda kulala byokudi kimungu bwa ami. Teddy wamulondolola'mba :  nakulayakyo kala. Kimungu wafumbakanya Teddy mu kyadi kupwa waanza kumufumikila myanda moipitshilanga kyaba kivule.
Reacties op Facebook9765