De Linde: ook oog voor welzijn van iedereen

De Linde: ook oog voor welzijn van iedereen

De Linde start vandaag met lessen voor groep 5, dat zijn de schoolverlaters (13-jarigen). Daarnaast blijft de school voor heel de periode opvang organiseren. Op maandag 18 mei organiseert de school lessen voor de helft van de laagste groep (1A), dinsdag voor de andere helft van deze groep (1 B). Woensdag 20 mei is het dan weer de beurt aan de groep schoolverlaters (groep 5). De week nadien komt dagelijks één van die drie groepen naar school, de verdere planning volgt na een evaluatie.

Aparte gebouwen

Het gebouw bestaat uit drie vleugels met telkens aparte ingangen en sanitaire voorzieningen: één voor de opvang, één voor groep 1 en één voor groep 5, zo kruisen de verschillende bubbels elkaar niet en ook op de speelplaats blijven ze gescheiden in ruimte en tijd. Voor elke groep zijn twee leraars verantwoordelijk. De ouders hebben ook richtlijnen gekregen voor het brengen van de kinderen. Het busvervoer blijft verzekerd met een beperkt aantal kinderen in de bus.

Welzijn

De school is voorzien van alle mogelijke ontsmettings- en beschermingsmiddelen, er zijn pictogrammen aangebracht, enz. Verder benadrukt de directie dat het mentale welzijn van leerlingen en leerkrachten niet uit het oog wordt verloren. "We werken met kwetsbare kinderen die nood hebben aan vertrouwen en waar het welbevinden zeer belangrijk is," aldus directeur Peter Vanhamel.


53885