De minister steekt de schop in de grond

De minister steekt de schop in de grond

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir heeft vanmiddag letterlijk de eerste plaveien opgegraven van de Koolmijnlaan aan de Zolderse Voort. Ze gaf daarmee de aanzet voor het onthardings- en begroeningsproject. Zoals bekend is het de bedoeling om het verkeer in de toekomst daar om te leiden en de omgeving van meer groen en minder beton en asfalt te voorzien, zodat het regenwater beter in de grond kan dringen. Het project krijgt subsidies van Vlaanderen. Inwoners kunnen vandaag de proefopstelling bezoeken en op een infomarkt alle details vernemen. Zuhal Demir keurde er ook officieel het 'Landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek' goed. Daarin engageert Vlaanderen zich om de Mangelbeekvallei de komende jaren te ontwikkelen. Daarin worden de kernkwaliteiten van het gebied naar voor geschoven: natuur en water, trage wegen, mijnerfgoed en ontmoeting.  Zo worden het grondwatersysteem en het effect van de mijnpompen in kaart gebracht. Het netwerk van trage wegen, zoals voorgesteld door de dorpsraden, wordt uitgebouwd, er komen mijnbelevingsplekken zoals een uitzichtplatform op de mijnbekkens en speelgelegenheden. Ook Europa investeert mee in de Mangelbeekvallei. (foto's Hans Put)62118