De moederzorg blijft ...

De moederzorg blijft ...

Ook al is de jonge fuut ondertussen flink uit de kluiten gewassen, moeder fuut zorgt er nog altijd goed voor en overhandigt hem of haar de gevangen vis. Overigens is dit het enige jong dat rest van 5, de andere kuikens zijn wellicht gevangen door roofvogels of een snoek. (foto's Marcel Gybels)22684