De mooie handwerkjes van Ferm Eversel

De mooie handwerkjes van Ferm Eversel

De dames van het handwerkcafé van Ferm Eversel - die maandelijks samenkomen - hebben vandaag hun werkjes tentoon gesteld. De bezoekers verbaasden zich over de mooie handgemaakte werkjes, de dames hebben er dan ook met hart en ziel aan gewerkt. Tussendoor genoot iedereen van zelfgemaakt appelgebak en misschien zijn er wel zieltjes gewonnen voor het handwerkcafé. Creatieve duizendpoten zijn trouwens ook welkom nu woensdag 14 februari vanaf 19 uur in het zaaltje van Sint-Baaf. Voor alle info fermeversel[!]gmail.com80076