De Ridders van Malta: daad bij het woord

De Ridders van Malta: daad bij het woord

Het peterschap voor het project Hof van Loon van ’t Weyerke is opgenomen door de Commanderie van Loon, een regionale afdeling van de Orde van Malta. Dat is een eeuwenoude ridderorde, hospitaalridders eigenlijk die vanuit een christelijke inspiratie aan liefdadigheid doen en noodondersteuning bieden waar nodig. Niet toevallig maakt de oprichter van ’t Weyerke, Mathieu Kelchtermans, deel uit van de orde. Voormalig OCMW-voorzitter Marc Vanderstraeten is momenteel commandeur (voorzitter). De ridders mochten hun logo onthullen in de Malta-zaal. Die zal voor verschillende vergaderingen gebruikt worden, maar ook voor de bijeenkomsten van de ridders. Ze zullen er dan brainstormen over hun steun aan de dienstverlening van het personeel. Dat het niet bij woorden blijft, werd vandaag meteen duidelijk want de commandeur overhandigde een cheque van 4250 euro aan directeur Jan Thiry, de opbrengst van het recente valentijnsbuffet. (meer foto’s)19808