De schachtbok (3): de belleman

De schachtbok (3): de belleman

Op deze plaats zat de 'belleman'. Hij moest bellen als de machinist de liftkooi verdieping per verdieping kon laten zakken. Maar het probleem was dat de kabel 'uitgerekt' raakte en dus alsmaar langer werd. Gevolg was dat de machinist nooit op hetzelfde punt kon stoppen. Elke dag werd daarom de positie van de kooien gekalibreerd. De belleman keek tot de kooi op het juiste punt stond en gaf dan een belsignaal om te stoppen. Dan werd in de machinekamer een merkteken op de kabel geverfd met witte verf, de oude merken werden met zwarte verf weggedaan. Daarna kon de machinist weer juist stoppen. Dit werd voor het begin van elke post elke dag opnieuw gedaan. Trouwens, om niemand op slechte ideeën te brengen: alle kabels en koper zijn hier weggehaald.2293