De Week van de Waarheid

De Week van de Waarheid

Voortaan laat dorpskenner en toogfilosoof Rik D. in deze rubriek zijn licht schijnen op een gebeurtenis in de voorbije week. Aan de toog kan dat namelijk niet en in het dorp mag je niet samentroepen.  Dus lees je de visie van Rik D. hier. Zijn eigen waarheid en wijsheid wel te verstaan. 

De geschied- en heemkundige kringen, die al jaren niet onverdienstelijk speuren naar de oorsprong van onze dorpen in de late middeleeuwen, zagen hun werk deze week aan scherven vallen door de archeologische vondsten op Mortelveld. Er was hier al bewoning voor Christus, meer dan 2.000 jaar geleden dus. En nu kan de discussie beginnen. Zijn wij afstammelingen van de Galliërs? Het groot aantal apothekers in onze gemeente - druÏden, helaas zonder toverdrank - en enkele bards - die gelukkig niet zo vals zingen als Kakofinix- kruiden menige gelijkenis met de leefwereld van Asterix en Obelix.   

Of zouden onze stamvaders de Romeinen zijn die over de VIA 313 langs Aken en Tongeren hier zijn terechtgekomen en hun genen kwistig in het rond hebben gestrooid? In dat geval is  Alberto van Il Canniccio hier niet langer de enige met Romeins bloed in de aderen. Maar het kan net zo goed zijn dat de opmars van de Romeinen vanuit het zuiden aan de Mangelbeek is gestopt, zodat Zolder Romeins kleurde  en Heusden onder Eburoons gezag viel. Een mogelijke verklaring voor de hardnekkige stammentwisten. 

De verdere opgravingen zullen ons nog veel wijsheden en waarheden bezorgen. Vanuit Tongeren zijn al ongeruste signalen gekomen. Ze willen in geen geval het beeld van Ambiorix verplaatsen naar 't oud kerkhof in Heusden, en ze vragen ook om het Woutershof niet als Gallo-Romeins Museum in te richten.  Het is in ieder geval de hoogste tijd dat historicus Robert Nouwen terug naar Heusden keert om klaarheid te scheppen.  Terwijl zijn vader wijlen Rik Nouwen als vakbondsvoorzitter streed aan het hoofd van het proletariaat, werd Robert via de studie van de Tungri in het Imperium Romanum, conservator van het Gallo-Romeins Museum. Dat hij snel terugkeert met schup en borstel en de mysteries van ons verleden afstoft en onze identiteit definitief blootlegt. Tempus omnia revelat. (Rik D. dorpsfilosoof)


66660