Deel ophaalmachinegebouw niet meer toegankelijk

Deel ophaalmachinegebouw niet meer toegankelijk

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Muze komen stilaan op kruissnelheid. De bouwput voor de balzaal wordt uitgegraven. Vanaf maandag 9 oktober zal ophaalmachinegebouw II niet meer toegankelijk zijn en dat voor een lange tijd. De erfgoedwandeling in ZLDR Luchtfabriek wordt daardoor beperkt tot de compressorenzaal en het onderdek.35363