Dekenstraat wordt volgende week onderbroken

Dekenstraat wordt volgende week onderbroken

In de herfstvakantie worden verkeersmaatregelen doorgevoerd in de Dekenstaat en omgeving om de afbraak van de oude Muze veilig te laten verlopen. Dagelijks zal immers een 10-tal vrachtwagens met puin af- en aanrijden en daar manoeuvreren. De Beenhouwersstraat wordt als aanrijroute opengesteld in twee richtingen. De fietsers kunnen gebruik maken van een corridor op de parkeerstraat langs de Dekenstraat aan de overkant. Dus de knip van de Dekenstraat-Dorpsstraat wordt nu al doorgevoerd. Dat maakt ook een tussentijdse evaluatie van de verkeersafwikkeling mogelijk. Het doorgaand verkeer kan gebruik maken van de Ringlaan. Plaatselijk verkeer blijft toegestaan via de Beenhouwersstraat in twee richtingen, de Kuiperstraat of via de Molenstraat en Schobbenberg. In de Kuiperstraat is voorlopig enkel eenrichtingverkeer mogelijk vanaf de Ringlaan naar de Dekenstraat, daarom komt er aan de parking van de sporthal een keerpunt. Na de riolerings- en wegenwerken – midden 2023 – krijgt ook de Kuipersstraat tweerichtingsverkeer. De bushaltes ‘Schobbenberg’ en ‘Kruispunt’ in de Dekenstraat worden vervangen door een nieuwe halte in de Ringlaan ter hoogte van de Beenhouwersstraat. De handelszaken blijven bereikbaar.
66412