Derde rijstrook van Terlaemen tot Genk

Derde rijstrook van Terlaemen tot Genk

Terwijl het Agentschap Wegen en Verkeer nog volop bezig is met de aanleg van een derde rijstrook van 4,5 km op de E314 in Heusden-Zolder, is een studie gestart om dat door te trekken van afrit 27 (Zolder-Terlaemen) tot afrit 31 in Genk-Centrum. De studie moet de milieu-effecten in kaart brengen. Na de zomer komt er een publieke inspraakronde in de betrokken gemeenten. Er zal bekeken worden of de uitbreiding van de snelweg invloed heeft op de geluids-, lucht- en waterkwaliteit en ook hoe negatieve milieu-effecten kunnen vermeden of verminderd worden. Tegen het voorjaar 2020 wordt een voorkeursontwerp opgemaakt en daarmee kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Afhankelijk van de budgetten wil AWV de derde rijstroken in fasen gespreid over enkele jaren uitvoeren. Er zal gebruik gemaakt worden van de brede middenberm. Uiteindelijk doel is om de verkeersdoorstroming te verbeteren.46942