Discussie over gebouw en TVL-programma

Er waren nog twee discussiepunten in de gemeenteraad. Er was de goedkeuring van de dadingsovereenkomst over de aanpassingen aan het gemeentehuis. Zoals bekend waren er vocht- en klimaproblemen en zijn aan de buitenkant aluminiumpanelen aangebracht en aan de binnenkant koelbalken. Dat betekende meerwerken en meerkosten, geld dat door Dexia was voorgeschoten. Tony Beerten (Nieuw) vroeg wat het extra kost om de koelbalken te laten functioneren, dat blijkt 3.000 euro per jaar te zijn. Toch werkt de koeling nog niet optimaal zodat de definitieve oplevering uitgesteld wordt. De ingrepen kosten tot 2015 120.000 euro extra per jaar. Danny Vanoppen (SP.a) citeerde de gemeenteontvanger dat dat bedrag nogal meeviel en zei dat de meerderheid moest stoppen met die meerkost te gebruiken als uitleg voor de slechte financiële situatie. Hij stelde zich ook vragen bij de kostprijs van de inrichting van het kabinet van de burgemeester. "Dat was voor twee kantoren en ik heb gewoon aanvaard wat ze mij hebben voorgesteld, een meubilair dat net zoals de rest past bij het gebouw," reageerde burgemeester Claes. En OCMW-voorzitter Marc Vanderstraeten legde uit hoe het vroegere meubilair van het gemeentehuis een nieuwe bestemming bij het OCMW heeft gekregen.

Ander discussiepunt was de verlenging van het contract met TVL. De gemeente betaalt tot 2013 jaarlijks 77.532 voor het vrijdagse magazine op de regionale televisie. Eerst had het schepencollege die contractverlenging goedgekeurd, maar was door de gouverneur teruggefloten. "Mocht de bevolking niet weten wat dat magazine kost?" vroeg Tony Beerten, die ook verduidelijking wilde bij de regel dat een politicus op jaarbasis 3 keer met een quote op de stadstelevisie mag komen. "Meestal mag een ambtenaar de toelichting geven. Alleen als het om puur beleidsmatige zaken gaat, voeren burgemeester of schepenen het woord. En als je zelf ook eens ooit een positief punt aanbrengt, mag je dat ook toelichten maar dat heb je nog niet gedaan sinds je in de minderheid zit," antwoordde Sonja Claes aan haar voorganger. Simonne Janssens-Vanoppen stelde een onderzoek naar de ondertiteling van de programma's voor. Dat zou niet alleen de verstaanbaarheid vergroten voor mensen met gehoorverlies, maar ook voor anderstaligen.2218