Discussie over parkeren en verkeer

Discussie over parkeren en verkeer

Vanavond had in De Kring een erg bewogen open dorpsraad plaats. Buurtbewoners en vooral handelaars waren erg ongerust over de studie rond verkeer en parkeren die eerder was voorgesteld, vooral dan over de herinrichting van de parkings en de blauwe zone. Het gaat daarbij evenwel maar om een ontwerp. Door de dorpsraad werd benadrukt dat het zeker niet de bedoeling is parkeerplaatsen te doen verdwijnen, integendeel. Ook op het Sint-Willibrordusplein worden de parkeerplaatsen niet in vraag gesteld. Verder blijken er nogal wat tegenstrijdige meningen (belangen) te bestaan op het vlak van bewonerskaarten en parkeerplaatsen voor de deur. Op 31 maart zal een delegatie van de dorpsraad het hele plan voorstellen aan burgemeester, bevoegde schepen en ambtenaren.19843