Discussiëren over Noord-Zuidbeleid

Discussiëren over Noord-Zuidbeleid

Liefst 70 geïnteresseerden woonden in het Muzecafé de eerste GROS ontmoeting bij. Daarbij ging het over ontwikkelingsinitiatieven en internationale samenwerking. Er werd een rist van uiteenlopende Noord-Zuid initiatieven voorgesteld. Het was voor de raad voor ontwikkelingssamenwerking zelf en de vertegenwoordigers van de gemeente een verrijkende en vooral inspirerende avond voor een toekomstig Noord-Zuidbeleid.11383