Dit jaar al 315 everzwijnen afgeschoten

De gemeenteraad heeft het beheer van twee percelen nabij Helzold aan het Agentschap Natuur en Bos overgedragen. Dat moet het mogelijk maken om de jacht in het gebied te verpachten aan de Wildbeheereenheid De Zwarte Beek. Die heeft immers een aaneengesloten gebied nodig om te mogen jagen en de buurt van de Neerjouten heeft veel te kampen met last van everzwijnen. Overigens heeft de Wildbeheerseenheid Zwarte Beek tot deze week dit jaar al 315 everzwijnen afgeschoten, vooral in de omgeving Lindeman. Ter vergelijking over heel vorig jaar waren er dan 155.38349