Dit weekend weer huismussen tellen

Dit weekend weer huismussen tellen

Vogelbescherming Vlaanderen organiseert morgen en zondag het 22ste Huismussentelweekend. Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen op om huismussen te tellen en zo de evolutie van de huismussenpopulaties in kaart te brengen. De resultaten zijn enorm belangrijk voor Vogelbescherming Vlaanderen, Abllo vzw en Universiteit Gent, die de huismus al sinds 2002 opvolgen. Het gaat immers al jaren slecht met de huismus. De huismus is ook een barometer voor de leefbaarheid van dorpen en steden. Immers, huismussen voelen zich thuis in de nabijheid van de mens, als er voldoende groene elementen, water en nestplaatsen in gebouwen aanwezig zijn. Alle info over het telweekend en om je resultaten in te geven, vind je hier.77057