DOORPRIKT: 1 april valt vroeg dit jaar

Hoewel het kindercarnaval pas zondag plaatsheeft in Heusden-Zolder, hebben we vandaag al een pracht van een zitting gehad. De coalitie gaat gewoon door, iedereen blijft op post, alsof er niets gebeurd is. Niets gebeurd? De afgelopen weken is hier een politieke oorlog uitgevochten zoals we die nog nooit eerder zagen. De spanningen tussen partijen en individuele politici joegen de temperatuur tot in de buurt van de Australische hittegolf. De N-VA vond NHZ een onbetrouwbare partner, SP.A en NHZ wilden niet meer met de N-VA samenwerken zolang die Bruno Buyse in de rangen hield, de N-VA maakte een leegloop mee, ... de gemeente was een schip op drift, tot vanmiddag vlak voor de vergadering stevende het op een zandbank af, en plots na een uurtje vergaderen, laten ze het uitschijnen alsof ze de wind in de zeilen hebben. Wat heeft hen plots het roer doen omgooien? Het besef dat welke andere meerderheid hoe dan ook een krappe zou zijn? De realiteit dat OCMW- en gemeenteraad een andere meerderheid dreigden te krijgen? Vrees voor meer overlopers of ontslagen? Bemoeienissen van hogerhand voor de nakende verkiezingen? Dames en heren politici, denk niet dat morgen alles weer hetzelfde zal zijn. Het vertrouwen tussen jullie zal nooit meer echt hersteld worden. De N-VA is haar overwicht kwijt en heeft zich weinig populair gemaakt. NHZ en SP.A hebben hun staart ingetrokken in het Buyse-verhaal, hun geloofwaardigheid krijgt een deuk. De afgescheurde N-VA-ers - Borremans en Schops op kop - kunnen deze legislatuur als onafhankelijke uitdoen, misschien nadien met een eigen partij opkomen, maar hun populariteit vertalen in een carrière in een andere partij, kunnen ze op hun buik schrijven. De bevolking zal zich voor de gek gehouden voelen en de anti-politiek is gevoed door de politici zelf. Niet door de media, want laat ons duidelijk zijn, wij stonden niet te roepen om een lange crisis en een nieuwe meerderheid met verliezers van de verkiezingen. Maar samen met de 32.000 andere inwoners van Heusden-Zolder wachten we bang af hoe het de komende periode gaat verlopen met een beleid dat door 5 fracties wordt gemaakt. Over 4 jaar 8 maanden en 27 dagen zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. (Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
(reacties op Facebook)
15090