DOORPRIKT: 2018, wat hebben we geleerd?

DOORPRIKT: 2018, wat hebben we geleerd?

Nog enkele uren en 2018 behoort alweer tot de geschiedenis. Maar geschiedenis dient niet om weg te bergen in archieven, de rijkdom van de geschiedenis bestaat uit de leerstof voor de toekomst die ze in zich draagt. Zo moeten we ook terugblikken op de positieve en negatieve evoluties van 2018. Zeker aan de vooravond van een nieuwe legislatuur, houdt dat een hele hoop uitdagingen en kansen in voor de vernieuwde bestuursploeg. Want zoveel is duidelijk, Heusden-Zolder is een boeiende gemeente maar mét prangende problemen die moeten aangepakt worden.

Vaak hoor je op straat of aan de toog verkondigen: "Hier gebeurt toch niks". Dat is natuurlijk kletskoek en het komt vooral uit de mond van inwoners die zelf niets ondernemen. Heusden-Zolder is een bruisende gemeente en het aantal activiteiten is niet te tellen. Vaak gaat het om kleine dingen - een feestje van Samana, een KWB-wandeling, een actie voor behoeftigen - of om zaken met meer uitstraling - een groot koorconcert, een speedwaywedstrijd, een academie-expo, - of soms om heuse topevenementen - een werelbeker veldrijden, een 24 uursrace, Nacht van de Atletiek.

Troeven

Realiseren we ons wel welke troeven we hier hebben? Een autocircuit dat tot de Europese top behoort, een Olympische BMX-track - met volgend jaar weer de wereldkampioenschappen -, binnenkort een wielerpiste van internationaal niveau, een atletiekstadion met tophal die grote meetings aantrekt, een bruisend cultuurcentrum dat tot de top in Vlaanderen wordt gerekend, de grootste kunstacademie van Vlaanderen, één van de grootste instellingen voor volwassenonderwijs in het land, ... De kern van dit probleem is dat Heusden-Zolder zich te weinig verkoopt. City-marketing is hier een braakliggend domein, waarover de volgende bestuursploeg zich dringend moet buigen. Samen het introduceren van nieuwe apps en technologische toepassingen. Als 7de gemeente van Limburg hinken we ook daar achterop.

Maar er wachten nog andere, helaas meer negatieve uitdagingen op de nieuwe ploeg. De verzuring sijpelt door in alle geledingen van onze samenleving, samen met onverschilligheid en gelatenheid. En dat krijg je door problemen te lang te laten aanslepen of niet kordaat aan te pakken. Denk maar aan sluikstorten en zwerfvuil, fenomenen die onze leefomgeving bezoedelen. Denk maar aan de groep jongeren - waarbij we de meerderheid van positief ingestelde jeugdigen geen tekort willen doen - die racen, dealen, vervuilen, voor onveiligheidsgevoelens en overlast zorgen. Het volstaat niet om ze weg te pesten op gemeentelijke domeinen, want dan duiken ze gewoon op andere plaatsen op waar inwoners nog meer last hebben. Kunnen extra straathoekwerkers helpen? Des te beter. Is meer repressie nodig? Dan maar zo.

Kloof

En nog een uitdaging: de kloof tussen de bewoners van Turkse origine en autochtone inwoners was nog nooit zo diep. We spreken hier bewust niet over de Turkse gemeenschap omdat een veralgemening ook niet correct zou zijn. Maar wat zich het afgelopen jaar voltrokken heeft aan straatblokkades na voetbalkampioenschappen, straattumult na verkiezingen in het thuisland, het door de straten marcheren van extremisten met verkozen mandatarissen erbij, provocerende trouwkaravanen, ... Het was er dikwijls meer dan over. Het verschafte de extremisten aan Vlaamse zijde alleen maar extra olie om het vuur aan te wakkeren. 

Trouwens, de verkiezingsuitslag in Heusden-Zolder was de ultieme bevestiging van het uiteenvallen van onze samenleving in kampen. Erg voor de mensen in onderwijs en gemeentediensten die jarenlang hebben geknokt voor integratie en dat werk nu ondermijnd zien. Benieuwd wat het antwoord van de nieuwe beleidsploeg op deze gigantische uitdaging is. Misschien kan de vredeswake van volgende zaterdag al wat inspiratie bieden.

Tegenstelling

Daarnaast is er de groeiende kloof tussen wie het goed heeft en wie niet rond komt, de kinderarmoede is amper gedaald. Het is hartverwarmend dat in januari een grote voedselinzamelactie door Sint-Vincentius wordt opgezet en tegelijk beschamend dat dit in onze maatschappij nog nodig is.

Op economisch vlak moet Heusden-Zolder in de strijd om nieuwe bedrijven en projecten blijven opboksen tegen buurgemeenten en -steden die vaak een grotere voet tussen een aantal deuren hebben. Tegelijk moeten de eigen kleinere bedrijven ruimte krijgen om zich hier te ontplooien. En dan is er nog het hele klimaatvraagstuk, ook al is ze maar een minuscule speler in dat verhaal, een gemeente heeft een voorbeeldrol te vervullen.

Laten we ons optrekken aan de mensen van goede wil en de wensen voor een boeiend en beter 2019, aan de troeven die onze gemeente heeft, om toch positief vooruit te blikken op het komende jaar. Tevreden inwoners in een gezonde gemeente, dat wensen wij u allen, en we blijven meekijken over de schouders van degenen die daarvoor moeten zorgen. (Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
(reactes op Facebook)44246