DOORPRIKT: De malaise houdt aan

De afgelopen weken leek het wat kalm op het politieke front in Heusden-Zolder, maar dat schijn bedriegt, werd gisteravond maar al te duidelijk tijdens de gemeenteraad. Openlijk gebakkelei tussen de schepen van sport enerzijds en de burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter anderzijds omdat afspraken zouden herroepen worden en zaken achter de rug zouden worden bedisseld. Ook andere meningsverschillen binnen de meerderheid over het sporthallenverhaal kwamen bovendrijven. En eerder op de avond was al eens een wisselmeerderheid nodig om de belastingen op nachtwinkels erdoor te krijgen, want daar was Open VLD dan weer tegen gekant. En zo zal een krappe meerderheid altijd blijven balanceren op de rand van de afgrond. De gemeenteraden blijven ook chaotisch verlopen, met veel verwijten, procedurekwesties, reglementen en wetten die niet gekend zijn, en voortdurende vragen om advies aan de secretaris. De vele toeschouwers komen dan ook eerder om de - zij het dubieuze - amusementswaarde dan om de inhoud, want die kunnen ze meestal niet volgen, 't is voor vele raadsleden al moeilijk genoeg.  Het bleek opnieuw dat, nu twee schepenen in de oppositie zitten, het vaak onduidelijk is wie achter de schermen nu wat doet of met welke dossiers bezig is. Ook sommige ambtenaren voelen zich als de slinger van Foucault, die in een onvoorspelbare beweging tussen de kampen wordt gezwierd. Daarom ook dat van het zogenaamde bestuurscollege van schepencollege en ambtenaren nog niet veel in huis is gekomen. Die ambtenaren staan alvast niet te trappelen om bij het falen van de politiek de zwarte piet toegespeeld te krijgen. Daar bovenop komt nog dat de gemeente-ontvanger  - een cruciale functie - al maanden met ziekteverlof is, en ondertussen te kennen heeft gegeven dat hij over een jaar met pensioen gaat. Ondertussen moeten de politici beseffen dat ze zich niet kunnen verschuilen achter de flaters of de onbeslistheid van de anderen, iedereen heeft boter op het hoofd en daar schiet deze gemeente dus niets mee op.(Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
15673