DOORPRIKT: de spons erover, maar waarover?

DOORPRIKT: de spons erover, maar waarover?

Gejuich alom want De Groene Delle blijft behouden en wordt niet voor een deel opgeofferd aan de industrie. Het gaat om een vochtig natuurgebied en dat is waardevol, zeker in deze tijd van klimaatopwarming en toenemende uitdroging. En het behoud van ecosystemen is nu meer dan ooit belangrijk gebleken, ook voor de mens. Vraag is alleen waarom de Vlaamse regering, waarvan je toch kunt veronderstellen dat ze samengesteld is uit wijze mensen, dat op 15 mei nog niet besefte toen ze het GRUP Lummen-Zolder-Zuid voorlopig goedkeurde? Of was dat toen met voorbedachte rade om zich nadien toegeeflijk te kunnen opstellen aan het voorspelbare volksprotest en zich een groen imago aan te meten? "Sommigen zullen dit een bocht noemen. Je kan het ook een politicus noemen die een openbaar onderzoek ernstig neemt en luistert naar mensen," zo anticipeerde minister Demir al zelf op de komende kritiek. Valt wat voor te zeggen, want alleen een idioot verandert nooit van mening. En anderzijds nemen alle politici in dit land zoveel bochten, dat zelfs de meest ervaren autoracer naast hun parcours zou belanden. 

Zoals in het protest, krijgen we ook in de reacties weer de nodige polarisering. Buurtbewoners, groene sympathisanten en de landbouwsector zullen zich de overwinnaars voelen, twee van de drie werkgeversorganisaties zijn verontwaardigd over wat zij zien als het fnuiken van de dynamiek van onze economie, ook al was er nog geen concrete gegadigde voor het terrein. 

Toch is er een grote ‘Maar’. Want de redding van De Groene Delle zou achteraf wel eens een gedeeltelijke pyrrusoverwinning kunnen blijken. Er liggen immers nog enkele dossiers op de tafel van de minister. Denk maar aan het Essers II-bos - toegegeven waar heel wat minder animo over bestaat dan over de eerste locatie - en de Remostortplaats waarover ze de komende dagen ook de knoop zal doorhakken. De werkgevers hebben nu een extra drukkingsmiddel om het bedrijfsleven te vrijwaren van nieuwe groene opofferingen. En die twee dossiers liggen bij hen nog gevoeliger want het gaat om concrete Limburgse bedrijven, die bij hen over de vloer komen en mogen rekenen op hun belangenbehartiging. En zeker in het Remodossier kan de minister het argument hanteren dat het er al ligt en hoe sneller aan de verdere uitbouw kan begonnen worden, hoe sneller het hele gebied in natuur zou kunnen omgezet kan worden. Hoewel iedereen die het dossier Remo volgt, uiteraard al jaren weet  hoe soepel termijnen en afspraken daar geïnterpreteerd worden.


Maar er zit nog een adder onder het gras. In haar persbericht maakt de minister ook duidelijk dat nog meer zal ingezet worden op watergebonden bedrijvigheden. Terecht, want de scheepvaart kan veel vrachtwagens van de weg houden, goed voor de verkeersveiligheid, het milieu en de kosten van de bedrijven. Ze vernoemt daarbij uitdrukkelijk de insteekhaven in Lummen, de kolenhaven dus. Terecht, want die is destijds aangelegd voor de mijnen, voor de industrie dus.

Maar dan doemt ook weer het spookbeeld van de ontsluitingsweg op. De inwoners van Eversel-Ubbersel weten nu al wat overlast van vrachtwagenverkeer betekent. De inwoners van Viversel waren als de dood voor de eerder geplande ontsluitingsweg, die onder druk van de gemeentebesturen, dorpsraden en individuele politici in de vorige legislatuur door Minister Weyts is afgevoerd. En je kunt inderdaad de aan- en afvoer van bedrijven via het kanaal laten verlopen, maar zonder vrachtverkeer over de weg zal dat wellicht nooit mogelijk zijn. En dan begint weer de zoektocht naar een letterlijke uitweg. De Groene Delle mag dan haar rol als spons behouden, over de andere heikele punten is de spons zeker nog niet geveegd. Dat zal de komende weken en maanden duidelijk worden. (Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
(Reacties op Facebook)




61974