DOORPRIKT: Tussen nu en oktober

DOORPRIKT: Tussen nu en oktober

The day after ... de kaarten zijn geschud. Sommige zelfs zo hard dat ze een aardbeving in de partijhoofdkwartieren veroorzaakten. Vlaams blauw in de rouw, groen met gedeukt blazoen en Waals rood in ademnood. Wat we ook geleerd hebben, peilingen en stemtesten zijn net zo betrouwbaar als verkiezingsbeloften. Benieuwd hoe snel of hoe traag de formatiekaarten op tafel zullen liggen in Vlaanderen, België en Europa. Maar wat ons op het lokale niveau vooral bezighoudt: wat wordt de invloed van 9 juni op 13 oktober?

Vooreerst praktisch. Het was in Heusden-Zolder een oefening met vier stemlocaties, omdat op 13 oktober de opkomstplicht wegvalt en ze het de kiezers zo makkelijk mogelijk willen maken. Qua mobiliteit was het een geslaagde oefening. Met dank aan het mooie weer kwamen veel inwoners te voet of met de fiets, waardoor er weinig verkeers- en parkeerproblemen ontstonden. In de meeste stembureaus waren er ook geen moeilijkheden, met uitzondering van enkele waar gigantische wachtrijen en dito wachttijden ontstonden. Met veel gemopper tot gevolg. Dit moet geëvalueerd en bijgestuurd worden, mensen staan niet graag lang in de rij, niet bij de bakker, niet bij de slager en zeker niet aan het stembureau. Daarnaast is er ook nog de inhoudelijke drijfveer. De partijen hebben nog vier maanden de tijd om mensen te motiveren om te gaan stemmen, maar dat is niet alleen hun verantwoordelijkheid. Iedereen die een maatschappelijke rol vervult, kan een zinvolle bijdrage leveren in die motivatie. Zelf op buren- of gezinsniveau kan een discussie daarover waardevol zijn.

En wat zijn de politieke gevolgen van dit resultaat voor de gemeenteraadsverkiezingen? In sé zijn het twee aparte verkiezingen, maar wanneer ze zo kort achter elkaar vallen, is er wel degelijk een invloed. Die kan negatief zijn en de anti-politiek stimuleren wanneer de respectievelijke regeringsformaties 13 oktober overstijgen. In het andere geval kan het resultaat van de nationale partijen dat van hun lokale afdelingen ook beïnvloeden. Hoewel Heusden-Zolder op dat vlak een buitenbeentje is. Er is hier altijd de bepalende rol van de lokale, onafhankelijke lijsten. Zij hebben niets vandoen met de Vlaamse of federale verkiezingsresultaten. De verliezer bij uitstek, Open VLD, werd hier al eerder door zijn leden gedumpt, samen met gelijkgestemden richtten zij de eveneens onafhankelijke lijst NeXt op. CD&V, die bij deze verkiezingen in stemmenaantal zelfs door PVDA is voorbijgestoken in Heusden-Zolder, had al eerder eieren voor zijn geld gekozen en zich tevreden gesteld met enkele plaatsen op de GOED-lijst. De linkerzijde is zichzelf aan het kannibaliseren met de uiterst linkse PVDA die volop stemmen heeft geshopt bij Vooruit en Groen. Alleen is er momenteel alleen zekerheid dat Vooruit hier deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen en dus de progressieve kiezer voor zich kan proberen te herwinnen. N-VA en Vlaams Belang zullen na gisteren met vertrouwen uitkijken naar 13 oktober, maar tegelijk ook wel beseffen dat andermaal een oude wijsheid is bevestigd: dat elke verkiezing haar verrassing in petto heeft. 

Heel wat kandidaten uit Heusden-Zolder hebben op uiteenlopende lijsten trouwens een behoorlijke score behaald, voor hen was 9 juni vooral ook een moment om zich een eerste keer te tonen en te profileren aan de kiezer, met 13 oktober als het echte examen in het achterhoofd. Een examen waarvoor de meer dan 20.000 juryleden hopelijk massaal zullen opdagen. (Dirk Reynders)
Reacties op Facebook81169