DOORPRIKT: Wordt Heusden-Zolder geflikt?

DOORPRIKT: Wordt Heusden-Zolder geflikt?

Ook deze week kwam de discussie over het al dan niet fuseren van de politie weer naar boven, en dat zal de komende periode ongetwijfeld nog vaker gebeuren. Om het meteen duidelijk te stellen: Heusden-Zolder heeft jaren geleden de trein gemist om met buurgemeenten mee te gaan en staat nu in een enorm zwakke onderhandelingspositie. Bovendien zal het vroeg of laat verplicht worden om in een grotere zone op te gaan. Laat daar geen twijfel over bestaan. 

Maar het zou naïef zijn om mirakels te verwachten van een grote politiezone. Akkoord, een grotere recherche heeft de capaciteit voor diepgravender en langdurig speurwerk, met een grote interventiegroep kun je al makkelijker stevig optreden, of je zou meer verkeersacties kunnen houden, er is in het algemeen meer specialisatie binnen de politie mogelijk. 

Maar in een grotere zone heb je ook meer bureaucratie, nog meer bazen en deelbazen. Bovendien worden de politieraad en het politiecollege voorgezeten door de burgemeester van de grootste gemeente. Alsof een burgemeester van Hasselt of Genk, die hier geen stemmen moet rapen, zal wakker liggen van mistoestanden op pakweg de Cité. Zowel op werkingsvlak als op personeelsbeleid zal de hoofdstad altijd de plak zwaaien, bij de brandweer hebben we op dat vlak al genoeg voorbeelden gehad. En we verwachten ook in een grotere zone hier amper meer blauw op straat te zien. In de zone LRH verdringen de patrouilles in het weekend zich in de buurt van het Dusartplein en de Versuz. Ze zullen hier ' s nachts niet met 5 auto's op inbrekers komen jagen.

In een kleine zone zijn de inspecteurs bovendien beter op de hoogte van overlastplekken, ze weten huizen of etablissementen  waar zich minder brave jongens bevinden, er is een beter contact met de bevolking, enz. Wanneer uit een groep van enkele honderden voortdurend andere mensen patrouilleren, dan krijg je meer vervreemding. Door de centralisatie zal het commissariaat gedegradeerd worden tot een wijkkantoor met beperkte openingsuren. 

In een grote zone zijn dan weer meer middelen beschikbaar. Het personeel kan meer opleidingen volgen, heeft meer promotiekansen, en zal minder lang moeten wachten op de vervanging van versleten kleding of materiaal. En het geniet mogelijk op sociaal vlak van een beter klimaat. 

Elk systeem heeft dus zijn voor- en nadelen. Voorlopig blijft Heusden-Zolder alleen, het breidt zijn korps met 8 personeelsleden uit. Dat kost geld, maar vermits iedereen schreeuwt om de aanpak van drugscriminaliteit, straatracers, overlast, ... zullen daar wel geen tegenstanders van zijn. Maar hoe dan ook zullen we op termijn een nog hogere prijs betalen wanneer de gedwongen fusie er komt, een hogere prijs die voor een deel is toe te schrijven aan besluiteloosheid en gebrek aan termijnvisie in het verleden. (Dirk Reynders - Internetgazet Heusden-Zolder)
(Reacties op Facebook)50084