Dorpsraad wil inspraak in herbestemming Woutershof

Dorpsraad wil inspraak in herbestemming Woutershof

De dorpsraad van Zolder-centrum wil betrokken worden in de herbestemming van het Woutershof. De dorpsraad staat positief ten opzichte van een herbestemming maar maakt zich wat ongerust nu burgemeester Mario Borremans recent in een krantenartikel liet uitschijnen dat die nieuwe invulling al rond zou zijn. De dorpsraad, die eerder een visienota opstelde, wil daarom in gesprek gaan met de betrokkenen over de invulling van het gebouw dat volgens haar een leefbaar dorpshuis of ontmoetingshuis voor alle inwoners zou moeten worden.45001