Dorpsstudie focust op evenwichten

Dorpsstudie focust op evenwichten

De studie over de toekomstige ontwikkeling voor Heusden-Centrum die Anteagroup gisteravond voorstelde, focust op de zoektocht naar evenwichten. Zo moeten stille wegen benut worden als volwaardige verbindingen voor zachte weggebruikers. Daarnaast moeten parkeerplaatsen gebundeld worden, zodat meer ruimte vrijkomt voor rustpunten en recreatie. Open plekken moeten sowieso aantrekkelijker worden en er is voldoende kwalitatief groen nodig. Het autoverkeer moet op sommige plaatsen beperkt worden, in gemengde zones moet langzaam verkeer ruimte krijgen en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers of fietsers zijn belangrijk. De stationsomgeving is aan herinrichting toe, de huidige parking moet aangepakt worden met vooral aandacht voor een kiss and ride-strook, parkeren moet meer gebeuren aan de kerkhofparking - die een echte verbinding moet krijgen - en op het nieuwe transferium voor bussen met parkeerplaatsen aan de Geenrijt-kant van het spoor. De andere kant van de Koerselsebaan leent zich dan weer voor een kwalitatief woonproject. En ook op Mortelveld - het gebied achter sporthal Olympia - is ruimte voorzien voor verschillende vormen van bewoning, waarbij ook aandacht moet gaan naar parkeermogelijkheden. Sleutelconclusies zijn dat ademruimte creëren in publieke ruimten, de versterking van het netwerk langzaam verkeer en groen als bindend element de bestaande woonkwaliteit in Heusden-Centrum kunnen verbeteren. Het gaat natuurlijk om een studie in opdracht van de dorpsraad, het is aan het gemeentebestuur om daar in de praktijk iets mee te doen, enkele initiatieven wijzen alvast in die richting.19644