Dossier dorpskernvernieuwing bijna rond

Het ontwerp voor de dorpskernvernieuwing in Zolder-Centrum is klaar. Onlangs zijn nog een cameraonderzoek van de riolering en de wettelijk verplichte grondboringen uitgevoerd. De resultaten daarvan worden nu verwerkt in het definitieve ontwerp, voor half juli worden het bestek en de raming afgerond. Begin augustus zal het schepencollege het dossier goedkeuren en kan de aanbesteding gebeuren. "Daarna volgt nog een infovergadering voor de buurt. Maar een preciese startdatum op de werken plakken is nog onmogelijk. Daarvoor moet immers eerst de aannemer gekend zijn," aldus schepen van openbare werken Mario Borremans.8015