Dossier geluidsschermen in goede richting

Dossier geluidsschermen in goede richting

Met een 60-tal aanwezigen was er heel wat belangstelling voor de algemene vergadering van de dorpsraad Viversel, maar daarbij ook nogal wat verkiezingskandidaten. Een open brief aan de partijen met de twee hoofdbekommernissen in Viversel liep als rode draad door de avond. Alleen CD&V en N-VA hadden daarover hun visie laten kennen. Voor de omleidingsweg bestaat er nog veel onduidelijkheid, maar het dossier geluidsschermen aan de Westlaan gaat naar verluidt de goede richting uit. De promotor van het nieuwe bouwproject aan de kerk zal nog dit jaar de buurt informeren. De politie zal ook snelheidscontroles houden in de Veld- en Sint-Quirinusstraat. Nieuwe dorpsraadleden mogen zich melden bij peter.swinnen[!]mil.be11419