Dossier ontgravingen wordt verder besproken

Het dossier van de 'ontgravingen' is nog lang niet van de baan. Het wordt woensdag nogmaals besproken op de werkgroep en nadien buigt ook de centrale commissie met alle fractieleiders zich erover. "Mijn bedoeling van het overleg vrijdag was precies om van de betrokkenen te vernemen met welke vragen of verwachtingen zij zitten en die mee te nemen naar de werkgroep en we proberen er ook zoveel mogelijk aan tegemoet te komen," zegt schepen Robin Stroobants. "Dat we voor sommige zaken moeten handelen in een kader dat erg lang geleden vastgelegd werd, maakt het er niet makkelijker op maar dat mag ons niet weerhouden om hogerhand eens te kijken wat daar mogelijk is. Zoals bv de tarieven voor verschillende opgravingen. Vroeger bestonden die verschillende soorten nu éénmaal niet en vandaag kunnen we niet variëren. Sinds de start van het dossier werd ik vaak aangesproken door betrokkenen, vaak wisten die mensen oprecht niet wat een concessie juist inhield. Het ligt al langer vast dat ze alsnog de kans krijgen om een concessie te nemen en de werkgroep is het erover eens dat het bedrag eerder kostendekkend moet zijn dan 'afradend'. En we hebben ook al contact opgenomen met Armand Busselen, ex-schepen in Lummen die daar een gedragen plan zou hebben uitgewerkt."
14361