Dossier wielerpiste lijkt uit het slop

Dossier wielerpiste lijkt uit het slop

Stilaan lijkt het dossier rond de wielerpiste uit het slop te geraken en komt het definitieve groen licht dichterbij. Vlaams minister van sport Muyters heeft op een vraag in het parlement geantwoord dat de Btw-administratie het eens zou zijn met het feit dat geen BTW moet betaald worden op de nieuwbouw. Daarmee lijkt het grootste obstakel geruimd en kan het financiële plaatje opnieuw geteld worden, we zijn immers enkele jaren verder en alle prijzen zijn niet meer hetzelfde van bij de start.

Structureel zijn ondertussen de nodige voorbereidingen getroffen. In januari is al de vzw Sportcomplex Vlaanderen opgericht. Daarin zit vooral Sport Vlaanderen - het vroegere Bloso - de gemeente Heusden-Zolder, de vzw Terlaemen en de vzw Cycling Friends. Die vzw Cycling Friends zag vorig jaar het levenslicht met daarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vzw Terlaemen en telkens één afgevaardigde van de Belgische Wielrijdersbond, Wielerbond Vlaanderen en de Limburgse afdeling.

De vzw Sportcomplex Vlaanderen heeft als doel de bouw en het ter beschikking stellen van een bovenlokale sportinfrastructuur, lees de overdekte wielerpiste met de bijhorende faciliteiten voor andere sporten. Verwacht wordt dat in de komende maanden het dossier verder op gang komt. Met wat geluk zouden eind dit jaar de werken kunnen starten, maar alle betrokkenen kennen ondertussen dat spreekwoord over die beer en dat vel ... (foto wielerbaan Grenchen die model staat voor het project hier)
39411