Dringende kids-ID wordt dure zaak

Wie een electronische identiteitskaart voor zijn kinderen nodig heeft, de kids-ID, bijvoorbeeld om op reis te gaan, doet er goed aan om die tijdig aan te vragen. Op 1 april worden namelijk nieuwe tarieven van kracht. Een kids-ID volgens de normale procedure kost € 3, een electronische identiteitskaart voor volwassen of een vreemdelingenkaart kosten € 14. Is het dringend, dan kosten de drie kaarten elk € 115. En moet de zeer dringende procedure gevolgd worden, dan mag je € 180 neerdokken. Je hebt er dus alle belang bij om op tijd aan te vragen. Voor alle duidelijkheid, de tarieven zijn door de federale overheid vastgelegd, begin dus niet te vloeken tegen de gemeentebedienden.4620