ECR ten onder gegaan aan wanbeheer

ECR ten onder gegaan aan wanbeheer

Het Europees Centrum voor Restauratietechnieken (ECR) is niet meer, op 1 juli heeft de leiding er het bijltje bij neergelegd. Een tiental personeelsleden staat op straat. Het ECR was een vzw die sinds 1996 was ondergebracht in de vroegere elektriciteitscentrale van de mijn. De organisatie wilde onder meer werknemers in de bouwsector bijscholen, laaggeschoolde, langdurig werklozen konden er vroeger een opleiding krijgen en ze wilde ook oude bouwtechnieken bewaren en aanleren. Zo kwamen er geregeld groepen jongeren uit ons land, maar ook uit Frankrijk en Engeland voor korte of langere tijd gespecialiseerde bouwtechnieken volgen. Maar de organisatie kende al langer financiële en organisatorische problemen. In 2006 werkten er alles samen nog 33 mensen, nu dus nog een tiental. Twee jaar geleden stapte ook het gemeentebestuur van Heusden-Zolder uit de organisatie en schortte zijn jaarlijkse subsidie van 24.500 euro op. De gemeente sprak van betalingsachterstand en kreeg geen inzage in de gevraagde documenten. Ook nu hebben insiders en outsiders het over financieel en administratief wanbeheer. De raad van bestuur heeft dan maar zelf beslist in vrijwillige vereffening te gaan, voor het tot een echt faillissement zou komen.8140