Een beeld voor de school van de toekomst

Een beeld voor de school van de toekomst

Lagere school De Brug en kleuterschool De Toverfluit in Heusden-Centrum zijn de afgelopen tijd volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Vandaag zijn de nieuwe gebouwen met een plechtigheid in gebruik genomen. Directrice Marleen Indestege van de kleuterschool benadrukte hoe de afgelopen jaren alles stapsgewijs tot stand kwam, eerst opgefriste gangen, nadien nieuwe toiletjes om vervolgens de klassen te verniewen, samen met architecten en een firma. Directeur Ludo Van Ende van de lagere school greep terug naar de periode 2006-2007 toen het plan voor een nieuwe kleuterschool opborrelde. De verhuisplannen van het college boden toen plots nieuwe mogelijkheden om de school binnen de bestaande infrastructuur uit te breiden en te moderniseren. Daarbij is uitgegaan van een lange termijnvisie, onder meer rond gedifferentieerd onderwijs. Dus is gekozen voor grote klassen en per leerjaar nog een aparte ruimte voor samenwerking.

Taalprobleem

Schepen van onderwijs Marlee Hoydonckx benadrukte het belang van een goede schoolinfrastructuur die veilig en comfortabel is. Vlaams parlementslid Sonja Claes haalde niet alleen nostalgische herinneringen op aan haar eigen schooltijd, maar wees erop dat ouders vroeger de school in de buurt namen, terwijl ze nu een keuze maken uit meerdere en dan vaak de auto inzetten voor de verplaatsingen. Inbedding in de gemeenschap is daarom een belangrijk gegeven. Daar sloot Paul Coolen zich namens de dorpsraad bij aan: "Beide scholen hebben alles in huis, maar doordat ouders zich laten afschrikken door het taalprobleem, rijden ze vaak aan de poort voorbij naar een andere school. Met ook mobiliteitsgevolgen." Daarom schaart de dorpsraad zich achter het 2/3 project waarbij de school in elke klas 2/3 leerlingen met Nederlands als thuistaal wil garanderen. 

Tussendoor was er ook nog een videoboodschap van minister van onderwijs Hilde Crevits. Tenslotte mocht dorpsraadvoorzitter Julien Maebe een kunstwerk laten onthullen, een blijvend geschenk aan de school voor deze nieuwe start. De volgende weken en maanden voeren school en dorprsraad nog verder campagne rond het 2/3-gegeven.45162