Een dag van zeldzame dieren (1)

Een dag van zeldzame dieren (1)

Door het warme weer dook bij Marcel Gybels vandaag de steenvlieg op, die wel eens als een eendagsvlieg wordt omschreven, maar zich eveneens snel voortplant.21220