Een kauw in uw schouw?

Een kauw in uw schouw?

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Vogelbescherming Vlaanderen lanceren dezer dagen een folder die bedoeld is om preventieve maatregelen te nemen tegen kauwennesten in schouwen. "Daarvoor is het nu het ideale moment”, zegt Dirk Bogaert, woordvoerder van het ANB. “Na de broedperiode, begin augustus raden we aan om een rooster op de schouw te plaatsen." 
Kauwen zijn intelligente vogels die graag in de buurt van mensen wonen. Zo vinden ze makkelijk voedsel en een geschikte plek om te broeden. Nadeel is dat ze hun nest meestal in een schoorsteen maken. Ze werpen daarbij zoveel stokjes in een schouw tot er één blijft vastzitten; dat vormt dan de basis voor het echte nest dat relatief hoog kan zijn en zich in de schouw stevig kan vastzetten. “Kauwen doen het goed in Vlaanderen, wat op zich fijn nieuws is”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Vanzelfsprekend mag dit niet ten koste gaan van de veiligheid van de mens. Daarom vragen we voorzorgsmaatregelen te nemen door het plaatsen van een (inox) roostertje.” Bij de jaarlijkse reiniging van de schouw kan zo'n rooster geplaatst worden. Schouwvegers hebben ook speciale technieken om nestmateriaal op te sporen.
Kauwen zijn beschermd in Vlaanderen. Tijdens de broedperiode mag je het nest dus niet verwijderen. Vandaar dat de campagne nu start. Wie in augustus of later maatregelen neemt, kan vervelende problemen voorkomen. (Foto © Hugo Willocx)
 
 13579