Een namiddag ervaringen uitwisselen bij CVO

Een namiddag ervaringen uitwisselen bij CVO

Het was deze namiddag behoorlijk druk bij CVO De Verdieping. Enkele tientallen toeleiders van organisaties die actief zijn in de sector van tewerkstelling en opleiding kwamen er samen. CVO De Verdieping toonde samen met PVCO Limburg en PVCO Moderne Taal onder de noemer 'Link & Leer' het opleidingsaanbod. Er was vooral aandacht voor het Open Leercentrum, de nieuwe tool die het opleidingsaanbod verduidelijkt en de methoden die gebruikt worden om de brug te slaan tussen opleidingsnoden en competentievragen. Vooral de onderlinge contacten en ervaringsuitwisselingen waren verrijkend voor de deelnemers. (foto's David Amgad)81077