Een nieuw bos is geboren

Een nieuw bos is geboren

In de Mommestraat is gestart met het planten van een streekeigen bos. Zoals bekend gaat het om een project van de Bosgroep West-Limburg dat daarmee een nuttige bestemming geeft aan deel van de opbrenst van de fuif Summersoundz. Elie en Anita Tiri-Colson stelden een halve hectare grond ter beschikking en daar worden nu zomereiken - op het droogste stuk - en zwarte els geplant. Daarnaast is een bosrand van hazelaar, lijsterbes en spork voorzien. Vandaag kwamen onder meer gedeputeerde van leefmilieu Frank Smeets en schepen Dirk Schops een handje toesteken.4598