Een raad met andere rollen

Een raad met andere rollen

Onder ruime belangstelling is vanavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Nadat uittredend burgemeester Sonja Claes de geldigheid van de verkiezingen had bevestigd en de benoeming van burgemeester Mario Borremans werd voorgelezen, kon gestart worden met de eedaflegging van alle raadsleden. Dat gebeurde in volgorde van anciënniteit. ieder raadslid mocht na zijn eedaflegging op een applausje rekenen, voor velen zal dat wellicht het laatste applaus van deze legislatuur zijn. Meest opvallend was Fundu Oru, die hoogzwanger is en elk moment kan bevallen. Om die reden moest zij ook niet de stemmen ophalen bij de schepenverkiezing, een taak die normaal aan de 2 jongste gemeenteraadsleden is voorbehouden. En ook opvallend, voormalig schepen Selahattin Özer was verontschuldigd en zal later zijn eed moeten afleggen. Vervolgens werd Marc Swevers geïnstalleerd als voorzitter van de gemeenteraad. Hij mocht de voordracht van de schepenen leiden die ook weer hun eed aflegden. Daarna vroeg Sonja Claes het woord als CD&V-fractieleider. Ze haalde bijzonder scherp uit naar de nieuwe meerderheid waarbij vooral Bruno Buysse kop van jut was. Volgens Claes kostte het eerst heel geklungel vooraleer een coalitie tot stand kwam. Bovendien zijn er volgens haar nog nooit zoveel mandaten geweest wat een meerkost van 30.000 euro per jaar betekent. Ze wees ook op een gebrek aan ervaring in de ploeg en schoot naast N-VA ook met scherp op Nieuw en Open-VLD. Het leverde haar maar een beperkt applaus op, in tegenstelling met burgemeester Mario Borremans die zich in zijn repliek beperkte tot de niet verwerkte frustraties van 14 oktober. Vervolgens werden de OCMW-raadsleden verkozen. Tenslotte bezong burgemeester Mario Borremans nog de lof van Heusden-Zolder en zijn troeven, waar evenwel heel wat keuzes moeten gemaakt worden om te behouden wat we hebben. “We willen de uitdagingen aanpakken en de juiste beslissingen nemen, We zullen rekening houden met adviezen van dorpsraden en gemeentepersoneel. Transparantie en inspraak moeten tot een steviger beleid leiden.” Borremans riep tenslotte ook de oppositie op om op een constructieve manier samen te werken in het belang van de meer dan 32.000 inwoners.12188