Een steuntje voor iedere fractie ...

Een steuntje voor iedere fractie ...

De gemeenteraad keurde vanavond de toelagen aan de fracties goed. Zoals elk jaar bedragen die 150 euro per fractielid. Opvallend toch wel dat er 6 'onafhankelijken' op het lijstje staan die dan ieder apart 150 euro toegewezen krijgen. Het ontlokte een schampere opmerking van Simonne Janssens-Vanoppen die aandrong op meer duidelijkheid over wie nu eigenlijk bij wie hoort.38531