Een voorbeeld van Europese verstandhouding

Een voorbeeld van Europese verstandhouding

Tijdens een academische zitting in de raadszaal van het gemeentehuis werd vanavond de 40ste verjaardag van de verbroedering van Heusden-Zolder met het Franse Hesdin gevierd. Dat gebeurde met delegaties uit Hesdin en de andere partnersteden Brilon in Duitsland en Saint-Hubert in de Ardennen. Voorzitter Roger Borgions van het verbroederingscomité Heusden-Zolder blikte terug op 1976 toen de vriendschapsacte werd ondertekend door de toenmalige burgemeesters Jef Aerts van Heusden en Fréville van Hesdin. Toen al lag de Europese gedachte aan de grondslag van de verbintenis. Verschillende keren werd in de loop van de avond trouwens onderstreept dat dat verenigde Europa en de vriendschap meer dan ooit nodig zijn. Burgemeester Mario Borremans benadrukte dat de vriendschapsbanden met de verschillende steden hebben bijgedragen tot een betere verstandhouding maar dat het tegelijk jammer is dat de jeugd zo weinig gebruik maakt van die vriendschapsbanden. Hij riep daarom de verbroederingscomités op om werk te maken van initiatieven voor jongeren. Burgemeester Stéphane Sieczkowski-Samier van Hesdin verwees naar het terrorisme waar de beide landen samen tegen moeten strijden. Hij meent ook dat elke gelegenheid moet worden aangegrepen om de betrekkingen tussen de gemeenschappen te versterken, op alle vlakken en alle niveaus. Jacques Froissart, voorzitter van het verbroederingscomité in Hesdin, haalde herinneringen op aan de vele mooie verbroederingsmomenten, waarbij ook steden uit andere landen betrokken waren en die aanleiding gaven tot boeiende vergaderingen en gesprekken. Hij wees ook op de uitwisselingen waaraan fotografen uit beide gemeenten deelnemen. Burgemeester Christoph Bartsch van Brilon, dat met beide gemeenten verbroederd is, had het ook over de warme vriendschapsbanden, de leuke en nuttige uitwisselingen en hij daagde beide collega-burgemeesters uit om in 2018 deel te nemen aan de Schnadetocht, ze kregen daarvoor alvast een overlevingspakket. De burgemeester liet zich ook flankeren door Waldfee (woudfee) Marie Becker die voor de Franse vertaling zorgde. Er werden verschillende geschenken uitgewisseld, onder meer mooie kunstwerken ontworpen door de academie. De weduwe van burgemeester Fréville en Denise Aerts, dochter van burgemeester Jef Aerts, kregen bloemen als herinnering aan het pionierswerk van hun echtgenoot en vader.
(meer foto's)
28734