Een woud van distels ....

Een woud van distels ....

Op een perceeltje gemeentegrond in de Driesstraat in Boekt- volgens buurtbewoners verworven in functie van een gracht naar de Winterbeek - staat het vol distels. En dat terwijl iedere eigenaar verplicht is om distels op zijn grond op te ruimen. (foto Yves Maex)13660