Een zorgzame monumentendag

Zoals eerder gemeld, staat de Open Monumentendag nu zondag in het teken van 'Zorg'. Daarom kun je van 10 tot 18 uur het OCMW-gebouw op het Sint-Willibrordusplein bezoeken. Gidsen wijzen je op het historische karakter van het gebouw uit 1902. Daarnaast liggen er authentieke documenten die verwijzen naar de armenzorg in de 17de en 18de eeuw, ook de huidige werking wordt voorgesteld net zoals het contrast tussen beide tijdperken. In de kerk van Heusden (13 - 18 uur) kun je onder het motto 'wie leende zijn feestjurk aan de pastoor?', zeldzame oude kerkgewijden bekijken. De kerk en de Sint-Jansdoopkapel worden in de bloemen gezet. De Sint-Janskapel (Kapelstraat) kan van 13 tot 18 uur bezocht worden, ook daar veel bloemen vooral als ode aan de buurtwerking die de kapel onderhoudt. Traditioneel is het Museum Woutershof in Zolder vanaf 10 uur geopend, waar je kunt plaatsnemen in het schoolklasje anno1930. Alle activiteiten zijn gratis.3288