Eerst vergaderen, daarna fuiven

Eerst vergaderen, daarna fuiven

Voorafgaand aan de traditionele fuif 'Cornichon Decadence' had de jeugdraad vanavond in jeugdhuis Distel een ontmoeting georganiseerd met burgemeester Mario Borremans en schepen van jeugd Funda Oru. Het was de bedoeling om vragen te stellen over het jeugdbeleid en suggesties te doen. Er waren vooraf ook de nodige vragen voorbereid, maar de opkomst voor de 'algemene vergadering' stond toch niet echt in verhouding tot de opkomst voor de fuif. Hopelijk leidt de inhoud van de vergadering wel tot concrete plannen. (foto's Julien Maebe)22785