EFRO geeft 4 miljoen voor ophaalgebouw

EFRO geeft 4 miljoen voor ophaalgebouw

De gemeente krijgt een toelage van 4,040 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de restauratie van het ophaalgebouw op het mijnterrein. Het is de bedoeling dat in te richten als Centrum voor Volwassenonderwijs. Er is ook een subsidie-aanvraag ingediend bij de LSM (Limburg Sterk Merk) en die stichting zal volgende maand een beslissing nemen. Twee jaar geleden heeft toenmalig minister van onderwijs Vandenbroucke al een toelage van 7,150 miljoen euro toegekend voor de uitbouw van het CVO, die goedkeuring is verlengd zodat het ontwerp tot 1 december 2011 mag ingediend worden. De gemeente raamt het totale subsidiebedrag op 17 miljoen euro, het tekort zal ze zelf bijpassen. Enkele weken geleden heeft het schepencollege het ontwerpteam aangeduid, dat wordt een tijdelijke vereniging van Architectuur Atelier, Axis Ingenieurs en Q-Bus architectenbureau. Die hebben al een conceptnota met concrete voorstellen ingediend.5535