Eind volgende week zit De Bark vol

Eind volgende week zit De Bark vol

Vanmiddag is de pers rondgeleid in het asielzoekerscentrum De Bark in de Kapelstraat, de verantwoordelijken van het Rode Kruis gaven er de nodige toelichting. De aangekondigde staatssecretaris Courard had uiteindelijk afgebeld. Op dit ogenblik zit het centrum voor de helft vol, allemaal gezinnen, vanaf vandaag komen ook de eerste individuele vluchtelingen aan en tegen eind volgende week zullen de 90 plaatsen volzet zijn. Overigens is Heusden het 14de centrum van het Rode Kruis dat daarmee 1.600 asielzoekers onderdak biedt. Aan het gebouw in de Kapelstraat zijn wat ingrepen gebeurd, en ook de komende dagen moet er vooral nog heel wat geverfd worden. Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners daar zelf bij helpen. Ook in de keuken moeten ze op dit ogenblik zelf hun vaat doen. De gezinnen hebben een kamertje voor vier, de individuele asielzoekers moeten met zes een kamer delen, daarbij zitten alle nationaliteiten door elkaar. De kinderen hebben een speelkamer en er wordt ook een recreatiezaal uitgebouwd voor de volwassenen. Het is ook de bedoeling dat ze taalonderwijs kunnen volgen, hoewel uiteraard moet afgewacht worden of ze hier mogen blijven of niet. De Bar is - na de hotels - hun eerste echte opvang, later kunnen ze naar een andere gemeente doorverwezen worden. Zoals in de andere centra zal hier het merendeel van de asielzoekers ook uit Rusland, Irak en Afghanistan komen.3924