Einde samenwerking Toerisme Midden-Limburg

Op donderdag 28 februari om 19 uur vergadert de gemeenteraad met liefst 40 punten op de agenda. De meeste punten gaan over het verkiezen van afgevaardigden voor de bestuursorganen van de verschillende intercommunales. Daarnaast staat het nu ook vast dat de samenwerking met Toerisme Midden-Limburg op 14 maart stopt. Daarmee komt niet alleen een einde aan een jarenlange toeristische samenwerking met de andere gemeenten in West-Limburg maar ook aan een discussie die de voorbije jaren voortdurend oplaaide. Heel wat raadsleden en partijen vonden dat de resultaten niet opwogen tegen de kosten en daarom werd aangesloten bij Toerisme Limburg.12490