Ejêve vool rechte veur de vroolie

Ejêve vool rechte veur de vroolie

Een aangepaste dialectbijdrage op deze Vrouwendag. Een vrouw werd (en wordt soms nog) al eens 'e vroomes' genoemd. Dat lijkt afgeleid van vrouw-mens. Tegen een man werd eerder ne mins of soms ne vent gezegd. Het feit dat de man 'mens' werd genoemd en de vrouw een afgeleide daarvan, lijkt erop te wijzen dat het vrouwelijk geslacht vroeger eerder als ondergeschikt werd bekeken. Toch klinkt het nog altijd beschaafder dan 'Dei van thuis' of nog erger ''t Wêf thoas' zoals vroeger aan de toog wel eens werd geopperd. En uiteraard zijn we voorstander van gelijke rechten 'veur de vroolie', dat is dan weer het meervoud.24568