ELZ's slaken noodkreet over verdere vaccinatie

ELZ's slaken noodkreet over verdere vaccinatie

De voorzitters van de 8 eerstelijnszones in Limburg hebben in een open brief aan de ministers een noodkreet geslaakt over het verdere verloop van de vaccinaties. Zoals bekend heeft het IMC vorige week beslist om niet alleen de 85-plussers maar ook de 65-plussers een derde keer te vaccineren in de huidige vaccinatiecentra. Maar volgens de voorzitters - onder wie Jan Vanheukelom van de ELZ MidWestLim waartoe Heusden-Zolder behoort - is de beslissing moeilijk om te verteren omdat altijd gezegd is dat de laatste prik voor 30 september moest plaatsvinden. Ondertussen zijn al heel wat centra dicht, en zijn er elders afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van het gebouw, het gehuurde materiaal en de afbraak. Bovendien hebben veel medewerkers andere functies of taken ingepland voor de komende periode. Er wordt daarom snelle duidelijkheid gevraagd over de timing van de doorstart, de duur van het verdere vaccinatietraject en hoe alles moet georganiseerd en betaald worden.  70845