Emoties laaien op over mijnterrein

De gemeenteraad begon met vertraging en met zomerse taferelen, want de voormalige schepenen en huidige oppositieleden Tony Beerten en Albert P almers hadden ter gelegenheid van hun verjaardag een buitenreceptie georganiseerd. Meerderheid en oppositie kwamen met hen meeklinken op nog vele jaren in goede gezondheid, maar toen even later de raad zelf bezig was konden ze in plaats van wijn en fruitsap weer elkaars bloed drinken. Er ontspon zich een enorme discussie over het eindrapport van het masterplan over het mijnterrein dat aan de gemeenteraad ter kennisgeving werd voorgelegd. Vooral Tony Beerten en Sonja Claes wonden zich daarbij heel erg op. Er lopen momenteel 2 dossiers: één studie over heel het mijnterrein en één over het ophaalgebouw die op 8 september wordt opgeleverd.

Wat het mijnterrein zelf betreft, kiest de meerderheid ervoor om duurzaam bouwen centraal te stellen en niet in te gaan op de verleiding om er allerlei winkelketens te vestigen die op termijn de doodsteek van de Koolmijnlaan zouden betekenen. Er zal alleen een beetje kleinhandel worden toegelaten ter ondersteuning van de geplande bewoning en de industrie. In de loop van volgend jaar moet alles veel concreter worden. De oppositie vond het nog allemaal te onduidelijk. Tony Beerten vond ook dat er teveel werd uitgegaan van de ontsluiting van het terrein via de omleidingsweg van de Noord-Zuidverbinding, terwijl die nog ter discussie staat. Jos Dries van de SP.a pleitte dan weer voor een maximaal tewerkstellingseffect zeker voor de jeugd, gezien de precaire werkloosheidssituatie in de mijnstreek. Hij vond ook dat het gemeentebestuur op zoek moet gaan naar een groot bedrijf met veel jobs. Dit dossier zal zeker nog vaker terugkeren op de gemeenteraad de komende maanden (en jaren?)

3196