Emotioneel en geladen debat over Offerfeest

Bij de bespreking van de samenwerkingovereenkomst tussen de gemeenten over het Offerfeest liepen de emoties bij momenten fel op. Elke Gijbels (N-VA) lichtte de bezwaren van haar partij toe. De overeenkomst bevat volgens haar onduidelijke kosten terwijl niet eens alle moslims op een goeie manier er gebruik kunnen van maken. De N-VA zegt ook haar Vlaamse minister van dierenwelzijn volop te steunen. Schepen Funda Oru (SP.a) reageerde dat er absoluut geen blanco cheque voorligt maar dat de kosten zoveel mogelijk beperkt worden, en dat anderzijds 800 schapen zouden kunnen geslacht worden voor de inwoners. Ze verwees ook naar de laattijdige communicatie van de minister, hetgeen dan weer werd tegengesproken door Elke Gijbels. Schepen Engin Özdemir zei dat er een reeks onwaarheden werden verkocht. Volgens hem had minister Weyts meteen na zijn aantreden het verbod aangekondigd, maar tegelijk een oplossing in het vooruitzicht gesteld. Maar die is er volgens hem nooit gekomen, en is ook het overleg zeer beperkt gebleven. Daarop gaf Özdemir een ellenlang overzicht van het verloop van de besluitvorming, de communicatie en de discussie rond het Offerfeest. Hij verweet ook raadslid Sonja Claes dat ze als Vlaams volkstegenwoordiger voor CD&V haar verantwoordelijkheid niet tijdig had opgenomen. Tony Lespoix (Vlaams Belang) haalde een evaluatieverslag uit 2011 boven waarin stond dat op termijn de locatie niet meer kon gebruikt worden als slachtplaats. Lespoix gaf een overzicht van de kostprijs voor de gemeente en vroeg waarom de moslims dat niet zelf betalen. Het vond met name dat de kelers veel te veel betaald worden. "Ook moslims maken deel uit van deze samenleving en betalen belasting," wierpen schepenen Özdemir en Oru terug op. Tony Lespoix was ook gaan kijken in de toekomstige slachthal in Beringen en beweerde dat 90 % nog niet in orde was. Dirk Schops (onafhankelijk): "Als we toch niet constructief kunnen praten, moeten we gewoon stemmen." "Tien jaar geleden werd overal thuis geslacht en dat was voor niets of niemand een goede zaak. En dan zijn we het zelf gaan organiseren, zonder problemen. Tot minister Weyts heeft teruggerepen naar de Europese wetgeving," zei Sonja Claes. En ze antwoordde aan Engin Özdemir dat ze inderdaad met CD&V en Open VLD in de commissie niet akkoord gegaan zijn omdat anders binnen 2 jaar ritueel slachten overal zal verboden worden. We willen er aan mee werken om tenminste het deze legislatuur toe te laten." Het werd een uitgesponnen discussie tot burgemeester Borremans die afbrak en de stemming vroeg. Toch voegde Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) er nog aan toe dat vanuit de raad niet het signaal mag gegeven worden dat de vrijheid van of respect voor de godsdienst in vraag wordt gesteld. Gemeenteraadsvoorzitter Marc Swevers (Open VLD) voegde er nog aan toe dat iedereen in de gemeenteraad de kans moet geboden worden om zijn mening te uiten. Alleen N-VA en Vlaams Belang stemden uiteindelijk tegen.22473